De routes zijn gemaakt op basis van de beschikbare informatie tijdens het samenstellen. Wij vertrouwen op de eigen inzichten van deelnemers om omleidingen te volgen en/of de route zelfstandig op een vervolgpunt op te pakken.